Översikt publikationer

2016

Alkoholen och samhället 2016 Tema Alkohol och Canser

En forskningsrapport från IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet och CERA vid Göteborgs universitet. Här har en grupp med några av de främsta internationella alkoholforskarna skrivit en översikt över forskningen om sambandet mellan alkohol och cancer. Rapporten innehåller också en uppskattning av alkoholens roll för dödsfall och vård för cancer i Sverige 2014.
Ladda ned rapport: På Svenska
Studieplan
På Engelska
Appendix

2015

Alkoholen och samhället 2015: Tema andrahandsskador av alkohol

En forskningsrapport från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet. Här har en grupp med några av de främsta internationella alkoholforskarna skrivit en översikt över forskningen om alkoholens skador i andra hand, andrahandsskador av alkohol. Forskarna har fokuserat på fyra huvudområden av alkoholens andrahandsskador: påverkan på barn och familjer, olycksfall och våld, brott och samhälleliga kostnader, samt negativa ekonomiska konsekvenser..
Ladda ned rapport: På Svenska
Studieplan
På Engelska
På Engelska Offprint

2014

Alkoholen och samhället 2014: Tema effekter av lågdoskonsumtion av alkohol

Tillsammans med Svenska läkaresällskapet har IOGT-NTO tagit fram en ny, årligen återkommande, forskarrapport på alkoholområdet. Temat för 2014 är effekter av lågdoskonsumtion av alkohol.
Rapporten har tagits fram av några av de främsta internationella alkoholforskarna och resultatet presenterades på Medicinska riksstämman den 5 december 2014.
Ladda ned rapport: På Svenska
Studieplan
På Engelska
På Engelska Offprint

2013

Alkoholen och samhället 2013 Tema ungdomar och unga vuxna

Tillsammans med Svenska läkaresällskapet har IOGT-NTO tagit fram en ny, årligen återkommande, forskarrapport på alkoholområdet. Temat för 2013 är ungdomar och unga vuxna.
För att göra rapporten tillsattes en grupp med några av de främsta internationella alkoholforskarna och resultatet presenterades på Medicinska riksstämman den 5 december 2013.
Ladda ned rapport: På Svenska
Studieplan
På Engelska